Ana Sayfa  Please Click For English

 

Trefl Drury 

Douglas Drury tarafından geliştirilmiştir. 3 yada 4. Pozisyonda oturan oyuncu tarafından 1 Majör ile oyun açıldığı zaman, ortağı tarafından açışın zayıf mı, yoksa normal mi olduğunu anlamak amacıyla uygulanır. Cevapçı 2 Trefl deklaresiyle sorar, Açıcı 2 Karo ile açışın zayıf olduğunu, 2 Açış rengiyle normal kuvvette olduğunu gösterir. Drury uygulamak için 10-12 puan gerekir.

Bazı oyuncular bu cevapları tam ters uygularlar, yani zayıf açışla 2 Açış rengi, normal açışla 2 Karo deklare ederler. Konvansiyonun bu şekli Reverse Drury olarak adlandırılır. Bu uygulama, açış renginin tekrarı dışındaki her konuşmanın natürel olduğu ve standart açış gösterdiği şeklinde genişletilebilir.

Bir de Bergen Drury vardır, konvansiyonun Marty Bergen tarafından yorumlanmış şeklidir. Bunda da Drury uygulayan 10-12 puanın yanısıra, 2 Trefl ile sorarken 3 parça desteği olduğunu, 2 Karo ile sorarsa da 4 parça desteği olduğunu gösterir. Açıcı açış rengini tekrarlayarak zayıf olduğunu; diğer herhangi bir renkle, yada açış rengini sıçrayarak kuvvetli olduğunu gösterir.