Bekir Dural ile

Karşılaştırmalı Briç

 

Ana Sayfa Hakkımda Briç Sistemleri Konvansiyonlar Konvansiyon Uyum Tablosu Sayı Sistemleri Briç Sözlüğü

         Please Click Here For ENGLISH

Two Over One Briç Sistemi

Two Over One, SAYC Briç sisteminin üzerine inşa edilmiştir. Temel konuşmalar aynıdır, belirli faklılıkları vardır ve konvansiyon olarak daha geniş bir yelpaze kullanır. Dolayısıyla bu sistemi çalışmak için öncelikle Standard American Yellow Card sistemini biliyor olmak gerekir.

Bu sistemin SAYC’a göre en önemli farkları;

ıcı
Cevapçı
ıcı
ıklama
1 Pik
1 SA
2 Pik
3 Pik
2 Kör
3 Kör,Karo,Trefl
2 Karo
2 Trefl
2 SA
12-15 OP, 6 parça
16+ OP, 6 parça
12-18 OP, 4+ parça
19+ OP, 4+ parça
12-18 OP, 3+ parça, 4 parça Kör yok
12-18 OP, 2+ parça, 4 parça Kör yok
18-19 OP dengeli
1 Kör
1 SA
2 Kör
3 Kör
2 Pik
3 Karo,Trefl
2 Karo
2 Trefl
2 SA
12-15 OP, 6 parça
16+ OP, 6 parça
17+ OP, 4 parça
19+ OP, 4+ parça
12-18 OP, 3+ parça, 4 parça Pik olabilir
12-18 OP, 2+ parça, 4 parça Pik olabilir
18-19 OP dengeli

Açıcının natürel ikinci konuşmaları üzerine konuşmalar puanlara göre natürel devam eder. Açıcının 2 Minör ikinci konuşması üzerine konuşmaları da bir örnek üzerinde aşağıdaki tablodan inceleyelim.

ıcı
Cevapçı
ıcı
Cevapçı
ıklama
1 Pik
1 SA
2 Trefl
Pas
2 Renk
2 Pik
2 SA
3 Trefl
3 Pik
3 Renk
4 Pik
6-9 OP 5+ Trefl, 2 parça Pik yok
6-9 OP 5+ parça, 2 parça Pik yok
6-9 OP 2+ parça
10-12 OP, 3 parça Pik yok
10-12 OP, 5+ parça
10-12 OP, 3+ parça Pik
10-12 OP, 6+ parça
10-12 OP, 3+ parça Pik, + dağılım puanı
  • 1 seviyesinde minör açışlara 1 Sanzatu cevabı forsing değildir, çünkü 1 seviyesinde 6+ puanla gösterilebilecek 4 parça bir majör renk bile olmadığına göre forsing anlamını yitirir.
  • 1 seviyesinde renk açışında Cevapçı 4 parça bir majör rengi daha uzun bir Karoya tercih eder. Örneğin;        1 Trefl açışına elinde 5 parça Karo ve 4 parça Pik olduğu durumda manş puanı yoksa önce 1 Pik deklare eder. Ancak manş puanından eminse önce Karo, sonra Pik deklare eder. Bu durumda Pik zaten pahalı ikinci renk olacağından manş forsingi anlamına gelir.
  • Minör açışlarında genellikle Inverted Minor destek konvansiyonu uygulanır. Basit destek 10+ puanla yapılır, sıçramalı destek 0-7 puanla.
  • Gambling 3 Sanzatu uygulanır, natürel 3 Sanzatu uygulanmaz.
  • 2 Trefl kuvvetli açışına 2 Karo olumsuz bir cevaptır ve 0-7 OP gösterir. Eğer el çok zayıfsa, yani 0-4 puansa ikinci olumsuz cevap ikinci turda 3 Trefl yada mümkün değilse 3 Karo, o da olmuyorsa 3 Sanzatu ile verilir.
  • Bu sistemi oynayanların SAYC sistemine artı olarak genellikle uyguladıkları konvansiyonlar;

    Bu konvansiyonlar bir çok sistemde uygulanabilecek konvansiyonlardır. Konvansiyonlar ve farklı sistemlerde uygulanış biçimleri için Konvansiyonlar bölümüne bakınız.